Het doel van Stichting BAJA

Stichting BAJA, Bouwen Aan (voor en met) Jeugd in Afrika is een non-profit stichting, dus zonder winstoogmerk. BAJA is in 2004 opgericht en (her) bouwt voornamelijk basisscholen in het Magoya gebied in het westen van Kenia.
De totale investering vanaf 2004 tot januari 2015, aan school- en andere projecten bedraagt ca. Euro 400.000,=.

Huidige stand van zaken:
Na het realiseren van alle BAJA-scholen in het Magoya gebied zijn we nu gestart met fase 2, het maken van keukentjes bij elke BAJA-school. Dit project wordt gesteund door Wilde Ganzen. Tevens zijn we gestart met het maken van schoolmeubilair en dit project wordt uitgevoerd door plaatselijke ambachtslieden in Kenia. Voor info hieromtrent zie tabblad informatie / nieuwsbrieven.