Het doel van Stichting BAJA

Stichting BAJA, Bouwen Aan (voor en met) Jeugd in Afrika is een non-profit stichting, dus zonder winstoogmerk. BAJA is in 2004 opgericht en (her) bouwt voornamelijk basisscholen in het Magoya gebied in het westen van Kenia.
De totale investering vanaf 2004 tot januari 2016, aan school- en andere projecten bedraagt ca. Euro 450.000,=.

Huidige stand van zaken:
Na het realiseren van alle BAJA-scholen in het Magoya gebied is fase 2, het maken van keukentjes bij elke BAJA-school, in een ver gevorderd stadium. Dit project wordt mede gesteund door Wilde Ganzen. Tevens is het project schoolmeubilair voor alle BAJA Scholen nagenoeg afgerond. Dit project werd uitgevoerd door plaatselijke ambachtslieden in Kenia. Voor info hieromtrent zie tabblad informatie/nieuwsbrieven.